top of page

Tại thị trường trong nước, NVTrans làm đầu mối vận chuyển khí hoá lỏng (LPG) cho các khách hàng như Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và tham gia vận tải cho công ty Kinh Doanh Khí (thuộc PVGAS).

Tại thị trường quốc tế, NVTrans đang là đối tác tin cậy của các khách hàng như E1, Itochu, Mitsubishi,Mitsui, PTT Thái Lan… 

Hiện tại, Công ty NVTrans sở hữu và quản tàu LPG, đảm bảo đáp ứng tốt nhất các nhu cầu vận tải của khách hàng/ kho cảng, bao gồm:

+ 02 tàu chở khí hóa lỏng LPG loại VLGC sức chở 82.000 m

+ 23 tàu LPG với dung tích từ 1.000-6.500 CBM

bottom of page