top of page

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Nhật Việt (tên viết tắt là NV TRANS CORP), được chuyển đổi sang hình thức công ty Cổ phần vào ngày 22/09/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0308515724. (Tiền thân là công ty TNHH MTV Vận tải Nhật Việt được thành lập vào ngày 08/05/2009).

NV TRANS đặt mục tiêu trở thành thương hiệu được lựa chọn và tín nhiệm của khách hàng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tàu & dịch vụ vận tải biển toàn cầu.

NV TRANS không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chí đảm bảo an toàn về con người, hàng hóa và bảo vệ môi trường.

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Nhật Việt

Trụ sở chính:  151 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 028 222 51001 - 222 51002 - 222 51003

Fax: (+84) 028 222 51004

Website: www.nv-trans.com.vn

Email: contact@nv-trans.com.vn

Vốn điều lệ: 1.050.000.000.000 VNĐ (Một ngàn không trăm năm mươi tỷ đồng)

hoi-nghi-2020-01.jpg

"INDIVIDUALLY, WE ARE ONE DROP

TOGETHER, WE ARE AN OCEAN."  

CHỨNG NHẬN

chungchi_07.png
chungchi_03.png
chungchi_05.png
1. QD 152.00_00_02_58_edited.jpg
1 - 42.00_00_00_29_edited.jpg

THÀNH TỰU

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
bottom of page