top of page

DỊCH VỤ

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là cung ứng dịch vụ quản lý tàu và dịch vụ vận chuyển LPG, hàng rời bằng đường biển ở khu vực trong nước và quốc tế.

Từ sự tin tưởng & ghi nhận của Đối tác/ Khách hàng, Công ty hiện đang mở rộng lĩnh vực vận tải hoá chất và định hướng đa dạng hoá dịch vụ vận tải biển để cùng hội nhập, cùng đồng hành và phát triển bền vững với khách hàng.

GAS_NIRVANA4_edited.jpg

VẬN CHUYỂN

GOLDEN CENTURY1.jpg

QUẢN LÝ TÀU

bottom of page