top of page

ĐỘI TÀU

Với tâm thái xem tàu là người bạn đồng hành. Mỗi con tàu của công ty được xem là một thành viên trong ngôi nhà chung NVTRANS và mỗi thuyền viên vận hành/ quản lý tàu sẽ cùng người bạn đồng hành của mình kiến tạo nên những giá trị thành công trên nền móng thoả mãn/ tuân thủ các quy định về an toàn con người/ hàng hoá/ kho cảng và bảo vệ môi trường.

GAS_NIRVANA4_edited.jpg

TÀU CỦA NV TRANS

GOLDEN CENTURY1.jpg

TÀU NV TRANS QUẢN LÝ

bottom of page