top of page

Bulk Cargo

NVTrans đang cung ứng dịch vụ vận tải quốc tế cho những khách hàng như Five Ocean;Clipper; Norvic; CSE… 

Hiện tại, Công ty NVTrans sở hữu và quản lý 05 tàu chở hàng rời có trọng tải từ 10.000 – 56.000 DWT, đảm bảo đáp ứng tốt nhất các nhu cầu vận tải của khách hàng/ kho cảng.

bottom of page