top of page

TÀU PETROGAS 05

TÀU PETROGAS 05

Ship type:

Country:

Years of built:

IMO:

DWT:

GT/NT:

LPG

Viet Nam

1989

882-171

1041

999

Thông số kĩ thuật

Title
Ship type
Country
Years of built
IMO
DWT
GT/NT
TÀU PETROGAS 05
LPG
Viet Nam
1989
882-171
1041
999

Hình ảnh

bottom of page