top of page

PV-TRANS RA MẮT ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN MỚI

Updated: Sep 26, 2023

Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) nắm giữ 5.100.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ của NVTrans. Việc ký hợp đồng chuyển nhượng đã được thực hiện sau khi PVTrans và Công ty Gas Shipping hoàn thành các thủ tục nội bộ phê chuẩn việc chuyển nhượng.

NVTrans hiện đang khai thác đội tàu gồm 03 chiếc chuyên dụng vận tải LPG có tổng trọng tải là 9.720 DWT, chuyên về vận tải hàng hóa ven biển, vận tải hàng hóa viễn dương, vận tải hàng hóa nội địa bằng phương tiện cơ giới. Mặc dù hoạt động kinh doanh vận tải biển trong nước gặp rất nhiều khó khăn trong 6 năm qua nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của NVTrans khá tốt: Doanh thu, lợi nhuận, quy mô vốn, tài sản tăng trưởng mạnh trong thời gian qua; tỷ suất sinh lời được duy trì ở mức cao; cổ tức bằng tiền chi trả cho các cổ đông cao và đều đặn trung bình khoảng 24%/năm


Ông Nguyễn Xuân Sơn - CT HĐQT Tổng Công ty và ông Phạm Việt Anh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao quyết định cho Ban lãnh đạo Công ty Nhật Việt

Nguồn vốn đầu tư của Gas Shipping vào Công ty NVTrans trước đây được bảo toàn và phát triển qua hàng năm, nộp ngân sách đầy đủ, duy trì công ăn việc làm ổn định cho khoảng 110 lao động. Xét về hiệu quả kinh doanh, việc duy trì NVTrans là cần thiết vì hoạt động của Công ty không những mang lại lợi ích kinh tế cho PVTrans/Gas Shipping mà còn có nhiều đóng góp cho xã hội. Việc vận tải LPG nội địa của PVTrans hiện đang chiếm lĩnh 90% thị phần bao gồm đội tàu của Gas Shipping (4 chiếc) và NVTrans (3 chiếc) cùng chuyên chở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển hàng cho BSR, PVGas. Số lượng tàu cần thiết để đảm bảo khối lượng vận chuyển cho các khách hàng trong nước tối thiểu là 7 tàu có tải trọng từ 3.000 DWT trở xuống. NVTrans trở thành công ty con của PVTrans sẽ giúp đảm bảo tiếp tục duy trì đủ số lượng tàu đáp ứng nhu cầu vận chuyển của BSR và PVGas, hỗ trợ hiệu quả PVTrans thực hiện được nhiệm vụ chính được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao là duy trì chiếm lĩnh thị trường kinh doanh vận tải LPG trong nước, đảm bảo vai trò đầu mối cung cấp tàu cho các đơn vị sản xuất/kinh doanh LPG trong ngành Dầu khí. Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể CBCNV Công ty Nhật Việt tại buổi lễ ra mắt Trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược đến năm 2035 của PVTrans, lĩnh vực vận tải LPG là một trong những hoạt động cốt lõi của PVTrans và được tập trung đầu tư phát triển. Theo kế hoạch tái cấu trúc tổng thể, PVTrans dự kiến tiếp tục giữ quyền chi phối bằng vốn tại các công ty hoạt động vận tải LPG, do vậy việc NVTrans trở thành công ty con của PVTrans là phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của PVTrans. Mô hình tổ chức quản lý tại NVTrans khá đơn giản, linh hoạt, tuy là công ty cấp 2 của PV Trans nhưng thời gian qua phần lớn vẫn được áp dụng theo mô hình quản trị của Tổng công ty áp dụng cho các đơn vị thành viên. Do đó, việc chuyển đổi từ công ty cấp 3 lên thành công ty cấp 2 của PVTrans sẽ không gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, quản trị. Như vậy, có thể thấy việc Công ty NVTrans trở thành đơn vị cấp 2 là cần thiết đối với hoạt động SXKD của PVTrans cả trong hiện tại và tương lai, do đây là công ty kinh doanh có hiệu quả, hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của PVTrans. Việc thực hiện chuyển đổi thành công ty con là phương án hợp lý nhất giúp duy trì vị thế kiểm soát thị trường vận tải LPG nội địa của PVTrans và đúng với định hướng tái cơ cấu của Tập đoàn phê duyệt.

Nguyên Phương

Comments


bottom of page