top of page

BÁO CÁO NHẬN TÀU EPIC 08 & EPIC 09

Phần I: Trận Đầu Chiến công này mấy ai hay Nay ta ghi lại sau này tỉ tê Hôm đi quân tướng chỉnh tề Quang*, Xân đầu lĩnh, đề huề sỹ binh Quân sư Phụng*, Quốc* thông tinh Xứ Bangladesh hùng binh đến rồi Trận đầu không khỏi bồi hồi Đi qua đi lại, đứng ngồi không yên Trận Visa, chiến triền miên Hơn 3 giờ sáng, tạm yên bốn bề Ra về nghe tiếng chửi thề "Mẹ cha chúng nó, ví tiền biết bay Chúng mày chờ đó sẽ hay Trận sau ông quyết ra tay phục thù" Phần II: Xung Trận Chiến tàu 2 chiếc xa xa Đang neo bến cảng Mong-la đây rồi Quân ta khí thế sục sôi Chèo đò độc mộc, thả trôi tới gần Đôi tàu vết tích đầy thân Xem bề chiến tích có phần nể nang Quân ta thoăn thoắt leo thang Địch kia chưa đánh đã hàng 2 tay Trao tàu vội vã rút ngay Quân ta hả dạ rằng nay phục thù Phần III: Chiến Công Chiến công sao quá hanh thông Hoài nghi địch có mưu gì hay chăng? Quan Máy hớt hãi báo rằng: "Máy đèn 3 chiếc lăn quay cả đàn, Máy chính tuôn nhớt tràn lan Tua bin tăng áp xì hơi đen ngòm" Chief cook la lối om sòm "Chuột to, gián béo ngàn đàn tấn công" Quan Boong tay chống ngang hông Lắc đầu buồn bã mà không nói gì Cứu sinh, cứu hỏa còn chi Xuồng không hạ được, nước thì tắt luôn Buson nước mắt tuôn rơi Tời mũi, tời lái tắt hơi lâu rồi Đầu lĩnh khẩn cấp triệu hồi Bá quan văn võ nổi sôi luận bàn Kế sách hơn những 10 trang Phân 3 giai đoạn: khẩn, trung, dài kỳ Dẫu bao gian khó hiểm nguy Đồng tâm, quyết chí việc gì cũng xong.

Monglia, Bangladesh: 08/11/2016


Capt Trần Trung Quốc

121 views0 comments

コメント


bottom of page