top of page

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TMSA - Tanker Management and Self AssessmentTôi xin lấy "NỘI QUY LAO ĐỘNG" (NQLĐ) như là một đối tượng, để giải thích cách mà TMSA sẽ quản lý và vận hành đối tượng này như thế nào:


Capt. Quoc Tran


Comments


bottom of page